Let 1

Lokacija odlaska

Lokacija dolaska

Odaberite datume

Odlazak utorak
Let 2

Lokacija odlaska

Lokacija dolaska

Odaberite datume

Odlazak utorak

Polazište

Odredište

Odaberite datume

Odlazak utorak
Povratak utorak
  6 noć(i)